متقاضيان و ثبت نام شدگان واجد شرايط مسكن مهر شهر ساري كه در سالهاي گذشته بصورت انفرادي و يا در قالب شركت تعاوني مسكن مهر در سايت اداره كل تعاون و يا تعاون شهرستان و بعضاً مراجعه حضوري در اداره مسكن و شهرسازي ساري ثبت نام نموده اند، حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ 31/1/90 لغايت 7/2/90 جهت معرفي به بانك و افتتاح حساب مسكن مهر به اداره كل مسكن و شهرسازي شهرستان ساري به آدرس: ميدان امام- بلوار جام جم- خيابان طالقاني مراجعه فرمايند.

شرايط ثبت نام متقاضيان طرح مسكن مهر به شرح ذيل مي باشد:

متاهل، سرپرست خانوار يا زن خود سرپرست

خود و افراد تحت تكفل ايشان، فاقد مسكن و يا زمين مسكوني ملكي از تاريخ (1/1/84)

حداقل داراي 5 سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا

عدم استفاده متقاضي و افراد تحت تكفل وي از هيچيك از امكانات دولتي شامل زمين و يا واحد مسكوني و يا تسهيلات يارانه اي خريد و يا ساخت مسكن مهر(فرم ج سبز)

آمادگي پرداخت علي الحساب دو ميليون تومان جهت افتتاح حساب سپرده مسكن در حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ ثبت نام.

 

+ نوشته شده توسط روابط عمومي در سه شنبه سی ام فروردین 1390 و ساعت 9:8 |
اداره كل مسكن و شهرسازي مازندران در نظر دارد به استناد بند ب ماده 13 قانون برگزاري مناقصات پروژه احداث ساختمان ندامتگاه بهشهر را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران و شركت هايي كه داراي صلاحيت ابنيه و رتبه بندي 2،3 و 1 از معاونت برنامه ريزي مي باشند دعوت مي گردد تا جهت دريافت فرم هاي ارزيابي كيفي از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز كاري به آدرس ساري- ميدان امام- بلوار جام جم- خيابان طالقاني- اداره كل مسكن و شهرسازي مازندران- گروه پيمان و رسيدگي يا به سايت اداره كل مسكن و شهرسازي مازندران به آدرس: www.maskan-mazandaran.ir مراجعه و پس از تكميل فرم ها مدارك مربوطه را حداكثر تا پايان وقت اداري 90/2/14 به دبيرخانه اين اداره كل تحويل نمايند.

به پروژه مذكور پيش پرداخت تعلق نمي گيرد.

هزينه فراخوان به عهده پيمانكار منتخب مي باشد.

+ نوشته شده توسط روابط عمومي در دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390 و ساعت 14:57 |

بافت فرسوده:

-اداره كل مسكن و شهرسازي در حوزه بافت فرسوده به لحاظ قدمت استان تاكنون بميزان 4600 هكتار بافت فرسوده در استان بررسي و طرح بافتهاي فرسوده براي 36 شهر استان تهيه و به تصويب رسيده است.

 درخصوص احياء بافتهاي فرسوده در استان در سال 88 بالغ بر 1600واحد از تسهيلات اين بخش بهره مند شدند و همچنين  از سهميه سال 89 كه معادل3200 واحد مي باشد تاكنون توانسته ايم به ميزان3200واحد جهت دريافت تسهيلات به بانك معرفي و قرارداد منعقد نمايند.
+ نوشته شده توسط روابط عمومي در پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390 و ساعت 10:13 |

عملكرد گروه پيمان و رسيدگي:

 -تنظيم تفاهم نامه احداث مسكن مهر به تعداد تقريبي 2500 واحد.

-تنظيم و مبادله موافقت نامه ساختمانهاي دولتي به تعداد 22 فقره.

-ارزيابي كيفي پيمانكاران استان به تعداد 160 شركت.

-فراخوان، ارزيابي و انتخاب مشاور براي پروژه هاي مختلف.

-جلسات متعدد كميته فني به تعداد 84 جلسه.

-بازديدهاي نظارت عاليه پروژه هاي ساختمان دولتي مسكن مهر در سطح استان 200 مورد.

+ نوشته شده توسط روابط عمومي در پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390 و ساعت 10:12 |

كنترل مضاعف:

 در اجراي مواد 34 و 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان گروه هاي نظارت عاليه اين سازمان با همكاري ادارات شهرستان نسبت به بازديدهاي منظم و دوره اي از پروژه هاي در حال ساخت در سطح استان اقدام نموده و همچنين با پيگيري پرونده ها در شهرداري هاي استان و دفاتر نمايندگي نظام مهندسي تا رسيدگي كامل به پرونده ها اقدام مي نمايد. كه نتايج حاصل معرفي ناظرين و بعضاً مراجع صدور پروانه متخلف به مراجع ذيرابط بوده است كه اين موضوع بازتاب گسترده اي در سطح استان داشته و كليه مراجع ذيربط توجه خاصي به اين فعاليت  نموده اند.

 -برگزاري منظم كميته چهار نفر استان پس از برگزاري جلسات كميته فني درخصوص موارد مطروح توسط سازمان نظام مهندسي و يا ساير نهادهاي ذيربط موضوع در كميته چهار نفر استان مطرح و در آن خصوص تصميم گيري و نتايج جهت اصلاح و تائيد به دفتر سازمانهاي مهندسي و تشكلهاي حرفه اي وزارت متبوع انعكاس مي يابد.

+ نوشته شده توسط روابط عمومي در پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390 و ساعت 10:6 |

حوزه نظام مهندسي:

 -با توجه به اهداف مشخص شده براي سازمان نظام مهندسي ساختمان در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اعم فعاليتهاي صورت گرفته در يك ساله اخير بشرح ذيل مي باشد :

-تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال مهندسين و كاردانهاي فني پس از بررسي مدارك و كنترل صلاحيتها، بررسي و تعيين صلاحيت سازندگان حقيقي و حقوقي قريب به 3000 مورد وهمچنين نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي و سمينارهاي تخصصي برگزار شده توسط مجريان آموزشي تعيين صلاحيت شده و داراي پرونده آموزشي براي بيش از 11000 عضو سازمان نظام مهندسي استان

-برگزاري آزمون مقررات ملي ساختمان براي مهندسين و كاردانها در رشته هاي معماري، عمران، برق و مكانيك با حضور بيش از 5000 نفر داوطلب و نيز حضور و همكاري در برگزاري اجلاس سيزدهم هيات عمومي شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كشور در محمودآباد ، كنترل وضعيت ساخت و سازها در سطح استان توسط شركتهاي كنترل و بازرسي براي تعداد 5000 واحد مسكوني با 10 شركت كنترل و بازرسي فعال همچنين از عمده فعاليتهاي صورت گرفته در سال گذشته صدور شناسنامه فني و ملكي و دفترچه اطلاعات ساختمان براي پروژه هاي ساختماني در سطح استان بوده است.

-همكاري با بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مازندران در طرح نظام فني روستائي با توجه به تفاهم نامه 24/2/86 و صدور و تائيد پروانه ناظران روستائي و همچنين نظارت عاليه بر عملكرد ناظران 500 مورد

-نظارت و همكاري با شوراي انتظامي نظارم مهندسي ساختمان استان بميزان آراء صادره بدين شرح مي باشد:

-درجه يك 30 فقره.

-درجه دو 9 فقره.

-درجه سه 24 فقره.

-درجه چهار3 فقره.

درجه پنج 3 فقره.

+ نوشته شده توسط روابط عمومي در پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390 و ساعت 10:5 |

حوزه معاونت پشتيباني:

 -تجهيز و راه اندازي و تامين نيروي انساني موردنياز جهت ادارات مسكن و شهرسازي در 17 شهرستان استان.

-راه اندازي سيستم اتوماسيون اداري در حوزه ستادي و سيستم سامانه مسكن مهر براي سهولت در پاسخگويي به ارباب رجوع شهرستاني.

-احداث سالن اجتماعات و نمازخانه سازمان به مساحت 140 مترمربع با تجهيزات كامل.

-واگذاري امور مربوط به نقليه-چاپ و تكثير-نگهداري چيلرهاي گرمايشي و سرمايشي-تعمير و نگهداري آسانسور و تهيه و توزيع نهار روزانه همكاران-خدمات ماشين نويسي-اسكن نامه هاي بايگاني در سازمان به بخش خصوصي.

-استقرار ستاد پاسخگوئي به نامه هاي رياست محترم جمهور در دور سوم سفر هيات محترم دولت به استان.

-هزينه خريد و نصب بايگاني ريلي-بيمه ساختمان اداري و ادارات شهرستاني-تامين يك دستگاه اتومبيل-خريد 40 دستگاه كامپيوتر و متعلقات خريد پرينتر-فاكس-يخچال و دوربين جهت ادارات تابعه-انعقاد قرارداد با شركت پشتيباني جمعاً بمبلغ 2114700000 ريال.

-تامين سرويس برون شهري جهت اياب و ذهاب همكاران.

-پرداخت كمك هاي هزينه مسكن به همكاران.

-خريد جوايز و اهداء به همكاران جانباز-آزاده و فرزندان دانش آموز و دانشجو.

-اعزام و همكاران سازمان به اتفاق خانواده به سفر زيارتي قم و جمكران و مرقد امام خميني (ره)-منطقه عملياتي جنوب كشور(در قالب راهيان نور و كربلاي معلي.

-اهداء كمك هاي رفاهي در طول سال و مناسبتها به كليه همكاران سازمان.

+ نوشته شده توسط روابط عمومي در پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390 و ساعت 10:4 |

عملكرد حوزه مديريت اجرايي:

 -پروژه هاي ملي بيمارستان در سطح استان با زيربناي 97922 مترمربع با اعتبار تخصيصي 138614 ميليون ريال شامل : بيمارستانهاي 160 تختخوابي چالوس بهشهر آمل و 220 تختخوابي قائم شهر و 320 تختخوابي ساري.

-احداث پروژه هاي مركز خدمات درماني در سطح استان با زيربناي 4575 مترمربع با اعتبار تخصيصي 51430 ميليون ريال بوده و عملكرد سال 89 آن 5422 ميليون ريال مي باشد كه شامل مركز درماني 10 تختخوابي كياكلا 10 تختخوابي شيرگاه و 10 تختخوابي وانا «لاريجان» و 10 تختخوابي كياسر مي باشد. كه پيشرفت 100 درصد و آماده بهره برداري مي باشد.

-احداث ساختمان اداري اداره كل مسكن و شهرسازي استان با زيربناي 3500 مترمربع با اعتبار 250 ميليون ريال.

-دربخش پروژه هاي با اعتبارات استاني : احداث ساختمانهاي دولتي با زيربناي 64468 مترمربع با اعتبار تخصيصي 58279 ميليون ريال در سطح شهرهاي استان مازندران و احداث ساختمانهاي فرهنگي وهنري با زيربناي 11720 مترمربع با اعتبار تخصيصي 13300 ميليون ريال در شهرهاي استان از جمله كتابخانه مرزن آباد چالوس-سلمانشهر-آمل-سرخرود-قائم شهر-بهشهر و ديگر شهرهاي استان.

-تعمير و تجهيز ساختمانهاي دولتي با زيربناي 850 مترمربع با اعتبار تخصيصي 2000 ميليون ريال در سطح استان.

-احداث سايت اداري شهرستان در زميني به مساحت 41750 مترمربه با اعتبار تخصيصي 9/2560 ميليون ريال.

+ نوشته شده توسط روابط عمومي در پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390 و ساعت 10:2 |

حوزه مديريت مسكن :

-بخش مديريت مسكن نظارت مستمر و پيگير بر روند اجرايي پروژه ها را بر عهده دارد كه با تشكيل جلسات و پيگيري پشيرفيت فيزيكي و شناسايي موانع و اجرايي نسبت به تسريع در روند اجرايي پروژه ها اقدام مي نمايد.

-آماده سازي اراضي مسكن مهر  به مساحت 2131720 مترمرمربع به استعداد 9427 واحد مسكوني در سطح شهرهاي استان مازندران

-تنظيم تفاهم نامه سه جانبه ساخت واحدهاي مسكن مهر با انبوه سازان و شركتهاي ساختماني سازنده(مجريان ذيصلاح) به تعداد 73 شركت و به تعداد 7155 واحد مسكوني بشرح جدول ذيل:

تعداد واحد اخذ پروانه تا بحال

شروع پي سازي

معادل پي سازي

در مرحله اتمام پي سازي(اتمام فونداسيون)

در مرحله اسكلت

در مرحله سفت كاري

در مرحله نازك كاري

46667واحد

46557واحد

39994واحد

38241واحد

20640واحد

13216واحد

10532واحد

 و اما تعداد كل واحدهاي مسكوني مهر به تفكيك تسهيلات دريافتي:

در مرحله قسط اول

در مرحله قسط دوم

در مرحله قسط سوم

در مرحله قسط چهارم

19991 واحد

11555واحد

6064 واحد

4721 واحد

 -پرداخت يارانه هاي تخفيف عوارض ساختماني مسكن مهر و بافت فرسوده به شهرداري هاي استان مازندران

-ساماندهي و برنامه ريزي در خصوص فروش خانه هاي سازماني به تعداد 240 واحد مسكوني در سطح استان

-ساماندهي و برنامه ريزي درخصوص پرونده هاي تسهيلات فن آوري نوين و اجاره اي پنج ساله و اعلام نظر و تنظيم جوابيه استعلامهاي بانكهاي عامل در زمينه تقسيط و تسهيلات متقاضيان در اين بخش

-ساماندهي و حمايت و راهنمايي انبوه سازان بخش مسكن به متقاضيان تسهيلات بخش مسكن

-برنامه ريزي در خصوص رفع موانع پروژه هاي مشاركتي سطح استان با هماهنگي با واحدهاي املاك و ذيحسابي سازمان جهت فروش واحدهاي مشاركتي سهم الشركه سازمان

-اجرايي كردن تفاهم نامه فيمابين وزارت متبوع آجا و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي حدود 200 واحد

-ساماندهي اطلاعات كل پروانه هاي ساختماني صادره توسط شهرداريهاي سطح استان

-هماهنگي جهت ساخت فضاهاي غير مسكوني موردنياز پروژه هاي مسكن مهر از قبيل مسجد-مدرسه-درمانگاه-احداث پست برق-تصفيه خانه فاضلاب و غيره و نيز برنامه ريزي جهت تامين فضاي مناسب براي تحويل به سازمانها و شركتها و ادارات ذيربط در بخش آماده سازي زير ساختها

-نظارت بر روند آماده سازي اراضي مسكن مهر جهت تامين زيرساختهاي موردنياز پروژه ها

-پيگيري مطالعاتي منجمله طرح جامع مسكن استان.

+ نوشته شده توسط روابط عمومي در پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390 و ساعت 10:0 |

در حوزه مديريت شهرسازي و معماري:

-چهارده شهر استان هم اكنون داراي طرح جامع مي باشد و در سال جاري تهيه طرح جامع و تفصيلي براي 10 شهر استان در حال انجام و برنامه تهيه عكس هوايي و تهيه طرح جامع براي 25 شهر استان نيز در سال جاري وجود دارد. و در حال عقد قرارداد با مهندسين مشاور مي باشد.

-تهيه و تصويب طرح ويژه طراحي و ساماندهي فضاي شهري محور امام زاده يحيي شهر ساري انجام شده و جهت تهيه طرح طراحي فضاي شهري در يكي از ميادين و يا محورهاي شهرهاي آمل نوشهر-كتالم و سادات شهر با مهندسين مشاوران قرارداد تنظيم و كار آغاز گرديده است.

-برگزاري بيش از 180 جلسه تخصصي معماري و شهرسازي جهت بررسي طرح هاي آماده سازي اراضي و نقشه هاي معماري پروژه هاي مسكن مهر استان در تطابق آن با الگوي بومي و معماري و شهرسازي ايراني اسلامي.

-برگزاري بيش از 50 جلسه كميته فني كارگروه مسكن و شهرسازي جهت تعيين كاربري اراضي تخصيصي، صنايع و تاسيسات، صنعتي و كشاورزي و گردشگري.

-برگزاري بيش از 100 جلسه كميته فني و 50 جلسه كميسيون ماده 5 قانون و تاسيس شوراي شهرسازي و معماري جهت بررسي مغايرتهاي طرحهاي جامع و تفصيلي شهرهاي استان.

-برگزاري بيش از 40 جلسه بررسي طرح هاي جامع تفصيلي شهرهاي استان همراه با مشاورين تهيه كننده طرح و شهرداريهاي مربوطه.

-تشكيل شوراي سيما و منظر شهري استان با استفاده از متخصصين و صاحب نظران دانشگاهي و كارشناسان ادارات استان.

-هدايت و راهبري طرحهاي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده چهار شهر استان شامل ساري-بابل-آمل-قائم شهر.

-نظارت بر تهيه طرح ساماندهي سكونت گاههاي غير رسمي شهر ساري و نكا.

-شركت در جلسات تخصصي و كارشناسي استان:شوراي كاربران GIS استان و شوراي ترافيك شهرهاي استان.

-شركت در جلسات بررسي طرح هاي هادي و روستائي استان به تعداد 130 جلسه.

-شركت در جلسات كميسيون ماده 99 قانون شهرداريهاي استان بيش از 70 جلسه.

+ نوشته شده توسط روابط عمومي در پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390 و ساعت 9:56 |

 حوزه املاك:

1-در راستاي قانون ساماندهي در ظرف مدت يكسال به جهت تملك اراضي از ساير دستگاههاي اجرايي و خريد زمين در استان بمساحت 60/210024مترمربع زمين تخصيص يافته است كه انشاء ا... پس از اجراي كامل اسكلت در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار مي گيرد.

2-موضوع واگذاري زمين به متقاضيان از كلانشهرها هم تاكنون 86 قطعه زمين در قالب احداث 453 واحد در هر شهر و استان به افراد واجد شرايط تخصيص و منجر به انعقاد قرارداد گرديد.            

3-اطلاعات

متقاضيان مسكن مهر در سطح استان مازندران به حكايت جدول ذيل:

تعداد متقاضيان معرفي شده تعاوني

تعداد متقاضيان فرم (ج) تعاوني

تعداد متقاضيان نهايي تعاوني

تعداد متقاضيان ثبت شده تعاوني

تعداد متقاضيان ثبت شده تك تك اعضا تعاوني در سامانه مسكن

45675

45663

45663

13870

10828

4-در حوزه شوراي حفظ حقوق بيت المال اهم اقدامات به شرح ذيل اعلام مي گردد.

1-4-تشكيل چهار جلسه كارگروه اراضي داخل محدوده شهري در سازمان با حضور دستگاههاي مرتبط

2-4-در بخش حقوقي شركت فعال در جلسات دادگاه جهت دفاع از حقوق دولت و تعيين تكليف دعاوي مطروحه و اخذ 49 فقره حكم له دولت به گونه اي كه جزء استانهاي برتر كشور مي باشيم.

3-4-اخذ نظر كتبي از دستگاههاي مربوطه به ويژه دستگاههاي خدمات رسان در خصوص رعايت قانون منع فروش اراضي فاقد كاربري

4-4-نظارت بر ساخت و سازهاي استان در راستاي مواد 34 و 35 قانون نظام مهندسي و همچنين قانون منع فروش و اعلام مراتب تخلف و به مراجع ذيصلاح و معرفي تعداد 12 نفر از مهندسين ناظر به شوراي انتظامي نظام مهندسي و اعلام موارد تخلف به صورت گزارش بهمراه ارائه تصاوير آن در جلسات شوراي حفظ و حقوق بيت المال كه مورد اتسقبال رئيس شورا و اعضاء حاضر واقع گرديد.

+ نوشته شده توسط روابط عمومي در چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390 و ساعت 14:3 |

عملكرد مسكن مهر :

-تحقق برنامه هاي قانون ساماندهي توليد عرضه مسكن در استان مازندران به لحاظ شرايط خاص استان و كمبود اراضي بلامعارض دولتي مسكن و شهرسازي و ساير دستگاههاي دولتي به عنوان زيرساخت اجراي برنامه هاي مسكن نسبت به ساير استانها با موانع و دشواري هاي بيشتري مواجه بوده است حتي در برخي از موارد زمين هاي محدود دولتي اختصاص يافته ساير دستگاهها جهت امر مسكن مهر پس از ماهها تلاش و انجام فرايند لازم به لحاظ وجود معارض گوناگون به نتيجه دلخواه نرسيده است.عليرغم وجود موانع مذكور، تلاشهاي گسترده اي از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان با همكاري و هماهنگي (استانداري محترم مازندران ، فرمانداري ها ، شهرداري ها ، شوراي شهر و ...)  ساير دستگاههاي اجراي استان انجام و توفيقاتي نيز كسب گرديد.

به حكايت جدول ارائه شده در بخش پروژه هاي مسكن مهر

اتمام نازك كاري

اتمام سفت كاري

اتمام اسكلت

اتمام پي سازي

پروانه

سال

746

1522

2172

2819

8161

88

5388

9342

16031

28636

36584

89

622%

513%

638%

915%

348%

رشد

 عملكرد يكساله استان در اخذ پروانه رشد 348 درصد و در بخش پي سازي رشد 915 درصدي و در بخش اسكلت رشد 638 درصدي و در بخش سفت كاري رشد 513 درصدي و در بخش نازك كاري رشد 622 درصدي را شاهد بوده است.

و به حكايت جدولي ديگر در بخش انواع پروژه هاي مسكن شهري قانون ساماندهي

( مسكن مهر ، بافت فرسوده ، و اجاره پنج ساله و ساير)

نازك كاري

سفت كاري

اسكلت

پي سازي

پروانه

سال

4683

6038

7181

8038

13761

88

6898

11045

17811

30795

39299

89

47%

82%

148%

283%

185%

رشد

عملكرد يكساله استان در اخذ پروانه رشد 185درصدي و در پي سازي رشد 283درصدي و در اسكلت رشد148درصدي و در سفت كاري رشد 82درصدي و در نازك كاري رشد47 درصدي را شاهد بوده است.

و از مقايسه دو جدول رشد يكساله عملكرد پروژه هاي مسكن مهر با انواع پروژه هاي مسكن قانون ساماندهي                      ( مسكن مهر ، بافت فرسوده شهري ، و اجاره پنج ساله و ساير )

 

نازك كاري

سفت كاري

اسكلت

پي سازي

پروانه

سال

622%

513%

638%

915%

348%

رشد يكساله پروژه مسكن مهر

47%

82%

148%

283%

185%

رشد يكساله پروژه هاي انواع مسكن قانون ساماندهي

 مشاهده مي گردد رشد عملكر پروژه هاي مسكن مهر نسبت به عملكرد انواع پروژه هاي مسكن شهري قانون ساماندهي قابل ملاحظه است.با عنايت به عملكرد مذكور در مقطعي از رتبه بندي ها

كه در ارزيابي سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها صورت گرفت ، سازمان مسكن و شهرسازي مازندران حائز رتبه برتر در ارزيابي گرديد  .

اما در ارتباط با برنامه 24000 واحد پي سازي در مقطع زماني يك ساله در بخش مسكن مهر تاكنون بيش از 30795 واحد احداث پي آنها انجام شد و انشاءالله در برنامه زمانبندي شده كار اجرايي به اتمام خواهد رسيد و تعدادي از واحدها در پايان سال 89 و بقيه در سال 90 به لطف خداوند متعال عليرغم سنگين بودن برنامه بخش عمده اين پروژه ها مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

از جمله اقدامات انجام شده در راستاي احداث  پروژه هاي مسكن مهر كاربرد فن آوري نوين در ساخت پروژه ها بوده است كه بخش عمده پروژه ها از اين ويژگي برخوردار شده اند.علاوه بر عقد 7441 واحد تفاهم نامه سه جانبه با انبوه سازان بر روي اراضي دولتي تقريباً به همين تعداد استقبال و مشاركت بخش خصوصي و انبوه سازان در احداث مسكن مهر وجود دارد كه برخي نسبت به تهيه زمين و بعضاً اخذ پروانه ساختماني اقدام نموده و در حال مذاكره با مسكن و شهرسازي هستند كه اميد است اين كار خوب كه باعث استمرار نهضت خانه سازي به شيوه نوين و خانه دار شدن  نيازمندان با مشاركت بخش خصوصي و انبوه سازان است هرچه بيشتر رونق گيرد.هرچه توانسته ايم لطف خدا بوده است و اميد است با استعانت از الطاف بيكران الهي با همكاري ،همياري و همدلي همه دستگاهها و مسئولين و مردم شريف استان در تحقق برنامه هاي مسكن مهر استان مازندران موفق شده و متقاضيان مسكن مهر از مزاياي آن بهره مند گردند .

+ نوشته شده توسط روابط عمومي در چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390 و ساعت 10:54 |
 جلسه ساماندهي آماده سازي پروژه 2800 واحدي مسكن مهر مياركلاي ساري در دفتر معاون مسكن اداره كل مسكن و شهرسازي و با حضور معاون بنياد مسكن انقلاب اسلامي، رئيس اداره مسكن و شهرسازي ساري، رئيس اتحاديه تعاوني مسكن مهر مياركلا، مشاور طرح و كارشناسان مرتبط برگزار گرديد.

رهگشاي معاون مسكن تأكيد بر سرعت بخشيدن به روند اجرايي اين طرح كه يكي از پروژه هاي بزرگ و مهم در سطح كشور مي باشد را اولويت كاري نهادهاي مرتبط بيان نمود و مقرر گرديد ظرف مدت 15 روز بنياد مسكن انقلاب اسلامي نسبت به فراهم نمودن شرايط آغاز عمليات اجرايي آماده سازي فاز دوم با هماهنگي مشاور طرح و اتحاديه تعاوني مسكن مهر شهرستان ساري اقدام نمايد. تا متناسب با پيشرفت فيزيكي عمليات اجرايي ساختمانها، آماده سازي پروژه نيز در مدت مقرر به اتمام برسد.

+ نوشته شده توسط روابط عمومي در چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390 و ساعت 8:17 |
كاركنان اداره كل مسكن و شهرسازي مازندران به اتفاق خانواده در تاريخ 6/1/90 به مناطق عملياتي جنوب كشور اعزام شدند در اين سفر معنوي از سرزمين نور كه  نقطه رهايي انسان از حصار تن و نقطه عطف انسانيت است از مناطقي همچون فاو، دهلاويه، فكه، اروند كنار بازديد نمودند و از فضاي معنوي آنجا بهره مند شدند.
+ نوشته شده توسط روابط عمومي در سه شنبه شانزدهم فروردین 1390 و ساعت 7:58 |
سال ۱۳۹۰ سال جهاد اقتصادی مبارک باد.

+ نوشته شده توسط روابط عمومي در دوشنبه هشتم فروردین 1390 و ساعت 8:11 |